logo sharp
Vietnamese English

BÀN ỦI

SẮP XẾP THEO:
CÔNG NGHỆ:
Kết quả 1 đến 8 /8 sản phẩm

AM-565TV2

AM-565TV

DÒNG CHUYÊN DỤNG

 • Thiết kế chắc chắn
 • Chống dính Poly-Flon
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 2Kg

Có 3 màu:

 -n.jpg -r.jpg -b.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-565V1

AM-565V

DÒNG CHUYÊN DỤNG

 • Thiết kế chắc chắn
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 2Kg
 • -

Có 3 màu:

 -n.jpg -r.jpg -b.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-465TV2

AM-465TV

DÒNG CHUYÊN DỤNG

 • Thiết kế chắc chắn
 • Chống dính Poly-Flon
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 2Kg

Có 3 màu:

 -n.jpg -r.jpg -b.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-465V7

AM-465V

DÒNG CHUYÊN DỤNG

 • Thiết kế chắc chắn
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 2Kg
 • -

Có 3 màu:

 -n.jpg -r.jpg -b.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-P333TV8

AM-P333TV

DÒNG THỜI TRANG

 • Thiết kế thời trang
 • Chống dính Poly-Flon
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 0.8Kg

Có 4 màu:

 -pk.jpg -gy.jpg -gr.jpg -bl.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-P333V3

AM-P333V

DÒNG THỜI TRANG

 • Thiết kế thời trang
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 0.8Kg
 • -

Có 4 màu:

 -pk.jpg -gy.jpg -gr.jpg -bl.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-P200TV1

AM-P200TV

DÒNG TIÊU CHUẨN

 • Thiết kế thời trang
 • Chống dính Poly-Flon
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 0.9Kg

Có 4 màu:

 -f.jpg -l.jpg -n.jpg -r.jpg
Chi tiếtSo sánh

AM-P200V7

AM-P200V

DÒNG TIÊU CHUẨN

 • Thiết kế thời trang
 • Nhựa nhiệt dẻo tốt
 • Hệ thống ngắt nhiệt
 • Đèn báo hiệu nhiệt
 • Trọng lượng 0.9Kg

Có 4 màu:

 -f.jpg -l.jpg -n.jpg -r.jpg
Chi tiếtSo sánh

addtocartmodal

NHẬN THÔNG TIN SHARP

facebook youtube gov

Nhận tin cập nhật về sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi từ Sharp

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Invalid char in CDATA 0x8 in Entity, line: 3 in /home/sharp/public_html/vn/templates/sharp2/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47